Ligging      Optiek Hostens      Contact

Tinnitus


Tinnitus, of oorsuizen, is een geluidssensatie zonder aanwezigheid van een externe geluidsbron. Het is een subjectieve – en meestal zeer vervelende – geluidservaring die enkel jij kan waarnemen. Vaak is dit een bijverschijnsel van een gehoorverlies.

Tinnitus kan worden waargenomen als allerlei soorten geluiden, meestal gefluit of geruis, maar ook gerinkel, geklop, gezoem, gebrom,… Het kan variëren in sterkte en constant aanwezig zijn of juist periodiek.

Tinnitus komt vaker voor bij mensen boven de 40 dan bij jongere mensen, hoewel de laatste jaren veel jongeren ook last beginnen krijgen van deze aandoening door te veel of naar te luide muziek te luisteren.

Oorsuizen kan als erg vervelend worden ervaren en resulteert vaak in concentratie- en slaapproblemen, stress, depressies, en in het ergste geval zelfs zelfmoord.


 • Lawaaibeschadiging (de meest voorkomende oorzaak! Dit kan over lange termijn verkregen worden (progressief), of door een zware geluidspiek (trauma) zoals bijvoorbeeld een explosie)
 • Gehoorverlies
 • Ziekten van het oor
 • Vreemde voorwerpen in de gehoorgang
 • Stress
 • Vermoeidheid
 • Hoge bloeddruk
 • Buitensporig gebruik van bepaalde medicamenten, bijv. pijnstillers met acetylsalicylzuur.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar tinnitus, maar een precieze oorzaak – of behandeling – is tot nu toe niet gevonden.Veel factoren die gehoorverlies veroorzaken, zoals lawaai, veroorzaken ook tinnitus.

Mogelijke behandeling van Tinnitus:

Wordt de tinnitus veroorzaakt door vreemde voorwerpen in de gehoorgang, stress of hoge bloeddruk, dan kan dit worden behandeld. Er is echter geen behandeling mogelijk voor tinnitus als er geen externe oorzaak kan worden gevonden.

De volgende behandelmogelijkheden worden toegepast:

 • Het vermijden van stille ruimtes.
 • Vermijden van veel lawaai.
 • Gebruik van cafeïne, theïne, nicotine,… vermijden.
 • Stress en vermoeidheid vermijden.
 • Een goed aangepast hoortoestel kan de tinnitus vaak verminderen bij mensen die een gehoorverlies hebben. Dit is de meest voorkomende behandeling.
 • Een tinnitusmasker (TCI), dit is een elektronisch toestel dat wordt gedragen als een hoortoestel en dat een ruis laat horen die de aanwezigheid van tinnitus volledig of gedeeltelijk naar de achtergrond laat verdwijnen (maskeert).
 • Hulp van speciaal daarvoor opgeleid personeel, psychologen, maatschappelijk werkers, maar ook sommige artsen. Zij leren mensen die last hebben van tinnitus hoe ze dat geluid zoveel mogelijk kunnen negeren en er misschien op de duur mee kunnen leven.

Hoe functioneren deze TCI’s:

Het idee achter tinnitus ruismaskeerders is de aandacht af te leiden van het hinderlijk aanwezige geluid (oorsuizen) dat zich in het oor bevindt. Hierdoor wordt het eenvoudiger om naar de “gewoon aanwezige” geluiden te luisteren.

Dit wordt bereikt door gebruik te maken van een ruissignaal waarvan de luidheid precies onder dat van het waargenomen eigen geluid (de tinnitus) zit.

Thans bestaan er combinatietoestellen van onder andere de firma’s Siemens en Widex die al jarenlang actief betrokken zijn bij onderzoek naar tinnitus. Hierbij vindt u hoortoestel en ruismaskeerder in 1.

Tinnitus gaat vaak gepaard met gehoorverlies. Dit gehoorverlies kan op zichzelf al hinderlijk zijn in het algemene dagelijkse leven.


Hyperacousie

Naast oorsuizingen bestaat ook hyperacousis, overgevoeligheid voor geluid. Dit betekent niet dat u plots gemuteerd bent en dat u in staat bent voor anderen onhoorbare geluiden waar te nemen. Wel betekent het dat er iets ongewoon gebeurt ter hoogte van uw oren.

Het gaat hier om een abnormale reactie van uw oor op blootstelling aan middelmatige tot hoge intensiteiten (luidheden). Het oor verdraagt geen luide geluiden en genereert een invaliderende hinder en bijgevolg een belangrijk hoorprobleem. Het zou veroorzaakt worden door een abnormale werking van de gehoororganen. Dikwijls wordt het geassocieerd met oorsuizen.

Soms is hyperacousie de voorbode van de beschadiging van het binnenoor die zich vervolgens zal uiten in gehoorverlies. Gehoortesten tonen in het begin meestal normale resultaten. Geïsoleerde hyperacousie blijft zeldzaam maar kan even invaliderend zijn als tinnitus.

Behandeling blijft moeilijk aangezien er bij geïsoleerde hyperacousis vaak geen initiële oorzaak gevonden wordt. Zich beschermen tegen lawaai en toxische medicatie is noodzakelijk; regelmatig het gehoor laten nakijken om een verandering op te merken is wenselijk. Wanneer samen met hyperacousie ook gehoorverlies voorkomt, wordt een globale therapie toegepast en dus TRT (Tinnitus Retraining Therapy).

In de andere gevallen raadt men aan zich niet van alle lawaai te isoleren noch de gehoorgang af te sluiten.

Het behoud van een niet-agressieve akoestische omgeving is noodzakelijk. Zoniet wordt de afwezigheid van geluid door de hersenen vergeleken met een belangrijk gehoorverlies met als gevolg een spontane versterking door het binnenoor en de zenuwen die ermee verbonden zijn. Dit geeft het omgekeerde effect dan hetgeen opgezocht werd. Het oor wordt gevoeliger aan lawaai en lawaai wordt onverdraagbaar. Het oor moet dus blijven blootgesteld worden aan een minimum van lawaai om de gevoeligheid voor harde geluiden te verminderen en om de gehoorzenuw te blijven voorzien van stimulatie.

Als laatste mogelijkheid kunnen ruisgeneratoren (link) een uitweg bieden. Zij sturen een achtergrondgeluid het oor in, dat de storende geluiden niet maskeert, maar een totale stilte vermijdt. Zo draagt dit bij tot de gewenning aan geluid.