Ligging      Optiek Hostens      Contact

Eén op de acht mensen heeft gehoorproblemen. Doe zelf de test!


Moet de spreker dikwijls luid(er) praten voor u het verstaat?   

Spreekt u zelf te luid?   

Heeft u moeilijkheden om duidelijk te horen in een gesprek met meerdere personen?   

Zegt u: “Ik hoor wel iets, maar ik versta het niet?”   

In de auto heeft u problemen om uw medepassagiers te verstaan.   

De televisie of radio staat volgens uw huisgenoten veel luider dan nodig.   

Soms hoort u de deurbel of telefoon niet rinkelen.   

Uw (klein)kinderen of partner klagen er over dat u niet goed hoort.   

Uw huisgenoten zeggen dat ze alles 3 keer moeten herhalen.   

Op vergaderingen en feesten heeft u het moeilijk om de mensen te verstaan.   

Voordrachten en lezingen op grote afstand zijn moeilijk verstaanbaar.   

Als de mensen u niet aankijken terwijl ze tegen u spreken moet u vaak vragen om te herhalen.