Ligging      Optiek Hostens      Contact
Gehoorcentrum Hostens

Gehoorverlies


Gehoorverlies wordt vaak gerelateerd aan ouder worden, maar er zijn vele andere oorzaken.

Afhankelijk van de plaats in het oor waar het gehoorverlies wordt veroorzaakt, is er sprake van een geleidingsverlies of een perceptief verlies. Ook een combinatie van beiden is mogelijk.

De mate van gehoorverlies wordt bepaald in relatie tot een normaal werkend oor.

Vaak is het mogelijk om te lokaliseren waar in het oor het gehoorverlies wordt veroorzaakt. Deze informatie is erg belangrijk voor het bepalen van de beste behandeling voor het verlies.


Wordt het geluid niet goed door het buitenoor en/of het middenoor geleid, dan resulteert dit in een geleidingsverlies. Dit type gehoorverlies vindt zijn oorsprong in de oorschelp, de gehoorgang, het trommelvlies, de gehoorbeentjes, de middenoorholte of een combinatie hiervan.

Oorzaken van geleidingsverlies:

 • Oorsmeerprop, of een andere obstructie van de gehoorgang
 • Ontsteking van het middenoor
 • Perforatie van het trommelvlies
 • Otosclerose (vergroeiing van de voet van de stijgbeugel met het ovale venster van het slakkenhuis)
 • Onderbreking van de gehoorbeentjesketen
 • Misvorming van het buitenoor

Een geleidingsverlies resulteert meestal in een licht tot matig gehoorverlies. Het verlies kan bij alle frequenties in ongeveer gelijke mate optreden, maar kan ook met name het lage tonen gebied treffen.


Behandeling:

De meeste geleidingsverliezen kunnen worden behandeld met medicijnen of met een operatie, bijvoorbeeld als het gehoorverlies wordt veroorzaakt door een ontsteking van het middenoor. Sommige geleidingsverliezen zijn permanent of niet behandelbaar, maar mensen met een geleidingsverlies kunnen doorgaans goed worden geholpen met een hoortoestel.

Een perceptief gehoorverlies wordt veroorzaakt door een aandoening van het binnenoor. Er is dus sprake van een perceptief gehoorverlies als de haarcellen, de zenuwvezels of de verbinding van de zenuwvezels met het slakkenhuis zijn beschadigd of niet optimaal functioneren. Is een onderdeel van het binnenoor beschadigd, dan wordt het vermogen om mechanische energie om te zetten in elektrische pulsjes die naar de hersenen worden gestuurd, verminderd of raakt dit vermogen zelfs verloren.

Een probleem met de gehoorzenuw, dat is de zenuw die de elektrische pulsen naar de hersenen stuurt, is ook van perceptieve aard. (hoewel de gehoorzenuw geen deel meer uitmaakt van het binnenoor.)

Karakteristieke kenmerken van een perceptief gehoorverlies:

 • Moeilijkheden om geluiden te horen, vooral zachte geluiden
 • Moeilijkheden om uit een aantal geluiden een bepaald geluid te onderscheiden, zelfs als dit een hard geluid is
 • Zachte geluiden worden als veel te zacht waargenomen en luide geluiden vaak of soms als te luid (met andere woorden een verstoorde luidheidsperceptie)
 • Een perceptief gehoorverlies gaat soms gepaard met tinnitus (oorsuizen) en/of duizeligheid (vertigo)
 • Wel iets horen, maar het niet verstaan!

Oorzaken van een perceptief gehoorverlies:

 • Ouder worden
 • Lawaaibeschadiging
 • Erfelijk, aangeboren
 • Ziekte of medicijngebruik (bvb chemotherapie)

Behandeling:

Een perceptief gehoorverlies kan niet worden verholpen met een operatie of met medicijnen. Veel mensen met een perceptief gehoorverlies hebben echter wel baat bij het gebruik van hoortoestellen.

 • Presbyacousis: beter gekend als ouderdomsslechthorendheid. Het gehoor vermindert bij iedereen reeds vanaf de leeftijd van 20 jaar! (perceptief gehoorverlies)
 • Lawaai: progressief (iemand die gedurende een lange termijn blootgesteld wordt aan luid lawaai of te luide muziek) of een lawaaitrauma (een plotse, harde geluidsknal, zoals bijvoorbeeld een explosie). (perceptief gehoorverlies, tenzij als het trommelvlies gescheurd is = conductief of gemengd verlies)
 • Erfelijkheid: zit slechthorendheid in de familie? Dan hebt u ook een verhoogde kans om hiervan last te hebben. (kan zowel perceptief als conductief zijn)
 • Congenitale slechthorendheid, met andere woorden aangeboren gehoorverlies, dit kan al dan niet ook erfelijk zijn. (kan zowel perceptief als conductief zijn)
 • Bepaalde ziektes of aandoeningen: bijvoorbeeld chronische middenoorontstekingen, de Ziekte van Ménière, een trommelvliesperforatie,… Dit kan ook aangeboren of erfelijk zijn. (kan zowel perceptief als conductief zijn)
 • Bepaalde medicatie: zoals mogelijk bij zware antibiotica of chemotherapie. (perceptief gehoorverlies)
 • Een obstructie: bijvoorbeeld een oorsmeerprop in de gehoorgang. (conductief gehoorverlies)
 • Moet de spreker dikwijls iets herhalen voor u?
 • Moet de spreker dikwijls luid praten voor u het verstaat?
 • Vind u dat veel mensen onduidelijk of zacht praten?
 • Spreekt u zelf luid?
 • Staat uw televisie of radio te luid?
 • Verstaat u minder goed met meerdere personen?
 • Houdt u zich afzijdig bij gesprekken in groep? (bijvoorbeeld familiefeesten)
 • Zegt u: “Ik hoor wel iets, maar ik versta het niet?”

Als u twijfelt aan uw gehoor doe dan onze test! Doe de test